Jörg är också arborist.

Fungerar inte - existerar inte för honom.  Du har ett problemträd och en fruktträd som måste ta i form? Låt mig ta dig råd.