Aktueller Marknader 2024

Datum uppdateras kontinuerligt!

Lördag, 1. juni: Kalmar Trädgårdsdag i Skälbyträdgården, kl. 11 - 15

Lördag, 8. juni: Eriksmåla Marknad, kl. 8 - 14

Söndag 16. juni: Växtmarknad i Botaniska Trädgården i Göteborg 2024 kl. 13.30 - 16.30


unsplash